Pochvala vždy potěší!

13.01.2017

Při zařizování interiéru řadového domku v Brandýse n. L. (č. 85)  od developera Central Group

jsme využili služby interiérového poradce paní Zaťkovové. Zařizovali jsme kuchyň, dvě ložnice,

pracovnu, chodbu  a obývací pokoj. Paní Zaťkovová nám zpracovala velmi pěkné návrhy zařízení

jak po stránce celkového designu a uspořádání, tak po stránce technického vypracování návrhů.

Při všech jednáních byla dobře připravená, vstřícná a měla vždy řešení a nápady k dalšímu

vylepšení vzhledu interiéru. Díky ní jsme uzavřeli smlouvu na dodání nábytku od společnosti

Indeco. Chceme tímto poděkovat za dobrou spolupráci.

 

Marcela a Jiří Čížkovi, Trutnov      

Poptávka